KategórieSúbory

folder icon 11 MAPOVANIE MOTÝĽOV

Dokumenty k projektom mapovania motýľov:

  •  mapovanie motýľov Slovenska
  •   mapovanie nočných motýľov Európy - European Moth Nights
folder icon 84 MOTÝLE V SLOVENSKOM KRASE, ROŽŇAVE A OKOLÍ

Údaje o  druhoch motýľov podľa čeľadí, pozorovaných v jednotlivých rokoch na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia Rožňavy. V lokalitách Rožňava (sídlisko JUH a okolie) a Brzotín (okolie rybníkov a úpätie Silickej planiny)  bol výskyt motýľov monitorovaný viac-menej pravidelne, údaje z ostatných lokalít pochádzajú len zo sporadických návštev. Fotografie dokladajúce výskyt zistených druhov sú uložené v časti FOTOZBIERKY.

Taxonomické členenie a latinské názvoslovie vychádza z údajov FAUNA EUROPAEA, publikovaných na stránke

http://www.faunaeur.org/?no_redirect=true

 

Označenie mapovacích štvorcov (súradnicový systém UTM) je podľa údajov na stránke LEPIDOPTERA.EU

http://lepidoptera.eu/records2/Map.php

folder icon 4 DETERMINÁCIE MOTÝĽOV

Pri fotografovaní a zbere údajov pre mapovanie nie je núdza o nálezy navonok veľmi podobných druhov.  Pre ľahšie určenie nálezov sú v tejto sekcii knižnice uložené poznámky a pomôcky pre determináciu podobných resp. pre bežnú verejnosť ľahko zameniteľných druhov nočných a denných motýľov. Pomôcky sú určené pre entomologických laikov. 

 

folder icon 4 RYBÁRSTVO A ICHTYOLÓGIA

Články, odborné príspevky a dokumenty z oblasti ichtyológie a rybárstva.

 

Copyright © 2023 Andrej Makara. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.